דלג על בר עליון
בר עליון

ברגי הדוק FL מכונה מגולבן

                                   ברגי הדוק FL מכונה מגולבן 

  

3/16 

1/4 

5/16 

3/8 

7/16 

1/2 

5\8 

3\4 

7\8 

1 " 

10 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

  

  

  

12 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

  

  

  

15 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

ס 

  

  

  

  

20 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

ס 

  

  

  

  

25 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

30 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

35 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

40 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

45 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

ס 

50 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

55 

  

ס 

ס 

  

  

ס 

ס 

ס 

  

ס 

60 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

65 

  

  

ס 

  

  

ס 

ס 

ס 

  

  

70 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

75 

  

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

80 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

85 

  

  

  

  

  

  

  

ס 

  

  

90 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

100 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

110 

  

ס 

ס 

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

120 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

130 

  

ס 

ס 

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

140 

  

ס 

ס 

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

150 

  

ס 

ס 

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

160 

  

  

  

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

  

170 

  

  

  

ס 

  

ס 

ס 

ס 

  

ס 

180 

  

  

  

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

190 

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

200 

  

  

  

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

210 

  

  

  

  

  

ס 

  

  

  

  

220 

  

  

  

ס 

  

ס 

  

ס 

ס 

ס 

230 

  

  

  

  

  

ס 

  

ס 

  

ס 

240 

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

250 

  

  

  

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

260 

  

  

  

  

  

ס 

  

  

ס 

  

280 

  

  

  

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

300 

  

  

  

ס 

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

"ס" = הפריט קיים במלאי.  

 

 

עבור לתוכן העמוד