דלג על בר עליון
בר עליון

דסקיות מילימטריות המשך

תיאור 

קמורות 

דסקיות גלית 

קפיץ לאלן 

STARLOCK 

דסקיות צרות 

 

מושחר 

מגולבן 

עם 

כובע מגולבן 

פסיבציה 

מגולבן 

שחור 

מגולבן 

מגולבן 

מידה 

DIN6796 

DIN137 

DIN7980 

 

DIN433 

M2 

 

 

 

 

ס 

 

 

ס 

M2.5 

 

 

 

 

 

 

 

ס 

M3 

 

 

 

 

ס 

ס 

 

 

M3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

 

 

ס 

ס 

ס 

M5 

ס 

ס 

ס 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

M6 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

ס 

ס 

ס 

M7 

 

 

 

 

ס 

 

 

 

M8 

ס 

ס 

ס 

 

 

ס 

ס 

 

M10 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

 

M11 

 

 

 

 

ס 

 

 

 

M12 

ס 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

 

M13 

 

 

 

 

 

 

 

 

M14 

 

 

ס 

 

ס 

 

 

 

M16 

ס 

 

ס 

 

ס 

 

 

 

M17 

 

 

 

 

 

 

 

 

M18 

 

 

 

 

ס 

 

 

 

M19 

 

 

 

 

 

 

 

 

M20 

ס 

 

ס 

 

 

 

 

 

M21 

 

 

 

 

 

 

 

 

M22 

 

 

ס 

 

 

 

 

 

M24 

ס 

 

ס 

 

 

 

 

 

M25 

 

 

 

 

ס 

 

 

 

M27 

 

 

ס 

 

 

 

 

 

M30 

 

 

 

 

 

 

 

 

M31 

 

 

 

 

 

 

 

 

M33 

 

 

 

 

 

 

 

 

M36 

 

 

 

 

 

 

 

 

M39 

 

 

 

 

 

 

 

 

M42 

 

 

 

 

 

 

 

 

M45 

 

 

 

 

 

 

 

 

M48 

 

 

 

 

 

 

 

 

M52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      "ס" = הפריט קיים במלאי.

עבור לתוכן העמוד