דלג על בר עליון
בר עליון

דסקיות מילימטריות

 
                                          דסקיות מילימטריות

תיאור

דסקיות שטוחות

דסקיות קפיץ

דסקיות רחבות

כוכב

דסקיות שנור

שטוחות מפלדה

משופעות

 

פנימי

חיצוני

 

מגולבן

שחור

מגולבן

שחור

מגולבן

מגולבן

שחור

שחור

שחור

מגולבן

מידה

DIN125A

DIN127B

DIN9021

DIN6798A

DIN6798J

 

DIN6916

DIN434

M2

ס

ס

ס

 

 

ס

ס

 

 

 

 

M2.5

ס

ס

ס

 

 

ס

ס

 

 

 

 

M3

ס

ס

ס

 

 

ס

ס

 

 

 

 

M3.5

ס

ס

ס

 

 

 

 

 

 

 

 

M4

ס

ס

ס

 

ס

ס

ס

 

 

 

 

M5

ס

ס

ס

 

ס

ס

ס

ס

 

 

 

M6

ס

ס

ס

ס

ס

ס

ס

 

 

 

 

M7

 

 

 

 

 

 

ס

 

 

 

 

M8

ס

ס

ס

ס

ס

ס

ס

ס

 

 

ס

M10

ס

ס

ס

ס

ס

 

ס

ס

 

ס

ס

M11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M12

ס

ס

ס

ס

ס

 

ס

ס

ס

ס

ס

M13

 

 

 

 

 

 

ס

 

 

 

 

M14

ס

ס

ס

ס

ס

 

ס

 

 

 

 

M16

ס

ס

ס

ס

ס

 

ס

 

ס

ס

ס

M17

 

 

 

 

 

 

ס

 

 

 

 

M18

ס

ס

ס

ס

 

 

 

ס

 

 

 

M19

 

 

 

 

 

 

ס

 

 

 

 

M20

ס

ס

ס

ס

ס

 

 

 

ס

ס

ס

M21

 

 

 

 

 

 

ס

 

 

 

 

M22

ס

ס

ס

 

 

 

 

ס

ס

ס

ס

M24

ס

ס

ס

ס

 

 

 

 

ס

ס

ס

M25

 

 

 

 

 

 

ס

 

 

 

 

M27

ס

ס

ס

ס

 

 

 

ס

 

 

 

M30

ס

ס

ס

ס

 

 

ס

ס

ס

 

ס

M31

 

 

 

 

 

 

ס

 

 

 

 

M33

ס

ס

ס

 

 

 

 

 

 

 

 

M36

ס

ס

ס

ס

 

 

 

 

ס

 

 

M39

 

 

 

ס

 

 

 

 

 

 

 

M42

ס

ס

ס

ס

 

 

 

 

 

 

 

M45

 

 

ס

ס

 

 

 

 

 

 

 

M48

 

 

 

ס

 

 

 

 

 

 

 

M52

 

 

 

ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "ס" = הפריט קיים במלאי.

עבור לתוכן העמוד