דלג על בר עליון
בר עליון

ברגי פח פן פיליפס ושטוח פיליפס

      פח פן פיליפס מגולבן                                            פח שטוח פיליפס מגולבן 

מידה 

2.2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

3/16 

ס 

ס 

 

 

 

 

 

1/4 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

 

 

5/16 

ס 

ס 

 

 

 

 

 

3/8 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

 

1/2 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

5/8 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

3/4 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

1 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

11/4 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

11/2 

 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

13/4 

 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

2 

 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

23/8 

 

 

 

 

ס 

 

 

21/2 

 

 

 

ס 

ס 

 

 

3 

 

 

 

ס 

ס 

 

 

מידה 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

1/4 

ס 

ס 

ס 

 

 

 

 

3/8 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

 

1/2 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

5/8 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

3/4 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

7/8 

 

 

 

 

ס 

 

 

1 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

11/4 

 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

11/2 

 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

13/4 

 

 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

2 

 

 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

21/2 

 

 

 

 

 

 

ס 

3 

 

 

 

 

 

 

ס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                "ס" = הפריט קיים במלאי.

                                         

                                                               שטוח פיליפס מקדח 

        פן פיליפס מקדח                                             

מידה 

6 

8 

10 

12 

3/8 

ס 

 

 

 

1/2 

ס 

ס 

ס 

 

5/8 

ס 

ס 

ס 

 

3/4 

 

ס 

ס 

ס 

1 

 

ס 

ס 

 

11/4 

 

ס 

ס 

 

11/2 

 

ס 

ס 

 

2 

 

ס 

ס 

 

21/2 

 

ס 

 

 

מידה 

6 

8 

10 

12 

3/8 

ס 

ס 

 

 

1/2 

ס 

ס 

ס 

 

5/8 

ס 

ס 

ס 

 

3/4 

ס 

ס 

ס 

ס 

1 

ס 

ס 

ס 

ס 

11/4 

 

ס 

ס 

 

11/2 

 

ס 

ס 

 

2 

 

ס 

ס 

 

21/2 

 

 

ס 

 

3 

 

 

ס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     "ס"- הפריט קיים במלאי.

"ס" = הפריט קיים במלאי. 

 

     פח פן פיליפס צבוע לבן                                     

                                                                                                       פח שטוח פיליפס צבוע לבן 

מידה 

4 

6 

8 

10 

3/8 

ס 

ס 

ס 

 

1/2 

 

ס 

ס 

ס 

5/8 

ס 

ס 

ס 

ס 

3/4 

 

ס 

ס 

ס 

1 

 

 

ס 

ס 

11/4 

 

 

ס 

ס 

11/2 

 

 

ס 

ס 

2 

 

 

ס 

ס 

21/2 

 

 

ס 

ס 

מידה 

6 

8 

10 

3/8 

ס 

 

 

1/2 

ס 

ס 

 

5/8 

 

ס 

 

3/4 

ס 

ס 

 

1 

ס 

ס 

 

11/4 

ס 

ס 

 

11/2 

 

ס 

ס 

2 

 

ס 

ס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                            "ס" = הפריט קיים במלאי.

          פח פן פיליפס מושחר   

מידה 

4 

6 

8 

10 

12 

1/4 

ס 

ס 

 

 

 

3/8 

ס 

ס 

ס 

 

 

1/2 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

5/8 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

3/4 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

1 

 

ס 

ס 

ס 

 

11/4 

 

ס 

ס 

ס 

 

11/2 

 

 

ס 

ס 

 

13/4 

 

 

ס 

ס 

 

2 

 

 

ס 

ס 

 

                             פח שטוח פיליפס מושחר  

מידה 

4 

6 

8 

10 

12 

3/8 

ס 

ס 

 

 

 

1/2 

ס 

ס 

ס 

 

 

5/8 

ס 

ס 

ס 

ס 

 

3/4 

 

ס 

ס 

ס 

 

1 

 

ס 

ס 

ס 

 

11/4 

 

ס 

ס 

ס 

ס 

11/2 

 

ס 

ס 

ס 

 

13/4 

 

 

 

ס 

 

2 

 

 

ס 

ס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   "ס" = הפריט קיים במלאי. 

 

עבור לתוכן העמוד