דלג על בר עליון
בר עליון

אלן עם ראש נירוסטה DIN912 304

אלן עם ראשDIN912  נירוסטה 304

קוטר 

M2 

M2.5 

M3 

M4 

M5 

M6 

M8 

M10 

M12 

M14 

M16 

M20 

M24 

אורך 

5

ס 

  

ס 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

  

  

  

10

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

  

  

12

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

  

  

16

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

20

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

25

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

30

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

35

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

40

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

ס 

45

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

50

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

ס 

55

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

  

60

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

65

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

  

  

  

  

  

70

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

80

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

90

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

100

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

110

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

120

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

130

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

140

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

150

  

  

  

  

  

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

ס 

  

160

  

  

  

  

  

  

  

  

ס 

  

  

  

  

180

  

  

  

  

  

  

  

  

ס 

  

  

  

  

200

  

  

  

  

  

  

  

  

ס 

  

  

  

  

"ס" = הפריט קיים במלאי. 

עבור לתוכן העמוד